A long life of Heavy Neutral Leptons: from the LHC to the FCC

Rebeca Gonzalez-Suarez
Rebeca Gonzalez-Suarez. Foto: David Naylor.

Projektbeskrivning

Projekttitel: A long life of Heavy Neutral Leptons: from the LHC to the FCC
Huvudsökande: Rebeca Gonzalez-Suarez, avdelningen för högenergifysik

Läs mer på den engelska sidan.

Senast uppdaterad: 2023-11-13