Development of monitoring techniques for high flux neutron fields in fusion research

Göran Ericsson
Göran Ericsson. Foto: Mikael Wallerstedt.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Development of monitoring techniques for high flux neutron fields in fusion research
Huvudsökande: Göran Ericsson, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 486 180 kr över två år, anslag för drift/apparatur

Läs mer på den engelska sidan.

Senast uppdaterad: 2023-03-22