Fissionstudier med spektrometern VERDI

Ali Al-Adili
Ali Al-Adili. Foto: Camilla Thulin.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Fissionstudier med spektrometern VERDI
Huvudsökande: Ali Al-Adili, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 222 000 kr, anslag för drift/apparatur

VERDI-spektrometern är ett unikt instrument för kärnfysikaliska studier, som utvecklas av Uppsala universitet och EC-Joint Research Centre i Belgien. Ändamålet är att mäta fissionsutbyten med hög precision, i korrelation med prompta fissionsneutroner från kärnklyvningsprocessen. Projektet bidrar till en förbättrad fissionsmodell, ökar kunskapen om kärnstruktur och nukleär astrofysik samt effektiviserar implementeringen av generation-4 reaktorsystem och hantering av använt kärnbränsle. Deltagande inom detta internationella projekt stärker Sveriges kompetens inom kärnfysik och kärndata. Spektrometern involverar två mikrokanalplattor och 64 kiseldetektorer, som mäter energin och flygtiden hos båda fissionsprodukterna. VERDI kommer att leverera hög-upplösta massfördelningar, energifördelningar samt medelantal neutroner som funktion av excitationsenergi för ett tiotal viktiga klyvningsprocesser. Totalt behövs 64 förförstärkare för att producera störningsfria elektriska signaler som sedan digitaliseras och lagras för off-line analys. Genom digital signalhantering så kan den bästa upplösningen uppnås, både i tid och energi. Inom ramen för denna ansökan, så söker vi ekonomiskt stöd för att införskaffa två multi-kanal förförstärkare, en digitizer samt tillbehör.

Senast uppdaterad: 2022-12-21