Energimyndigheten

Kompetenscentrum 2022-2026

Energimyndigheten fattade den 16 december 2021 beslut om bidrag inom utlysningen ”Kompetenscentrum”. Ett projekt från institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

Läs mer om Kompetenscentrum 2022-2026

Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem 2021

Energimyndigheten fattade den 19 januari 2021 beslut om projektbidrag inom utlysningen ”Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem”, som är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Tre projekt från institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

Läs mer om Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem 2021

Projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2019

Energimyndigheten fattade den 17 december 2019 beslut om projektbidrag inom utlysningen ”Energiriktad grundforskning”, som är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Två projekt från institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

Läs mer om Projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2019

Projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2017

Energimyndigheten fattade den 30 november 2017 beslut om projektbidrag inom utlysningen ”Energiriktad grundforskning”, som är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Två projekt från institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

Läs mer om Projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2017

Senast uppdaterad: 2021-12-28