Projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2017

Energimyndigheten fattade den 30 november 2017 beslut om projektbidrag inom utlysningen ”Energiriktad grundforskning”, som är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Två projekt från institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

Senast uppdaterad: 2021-12-09