Kompetenscentrum 2022-2026

Energimyndigheten fattade den 16 december 2021 beslut om bidrag inom utlysningen ”Kompetenscentrum”. Ett projekt från institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

ANItA Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning

Projekttitel: ANItA Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning
Huvudsökande: Uppsala universitet
Medsökande lärosäten och forskningsinstitut: Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan
Beviljat belopp: 25 128 000 kronor
Koordinator: Ane Håkansson, avdelningen för tillämpad kärnfysik

Ane Håkansson
Senast uppdaterad: 2022-02-14