Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem 2021

Energimyndigheten fattade den 19 januari 2021 beslut om projektbidrag inom utlysningen ”Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem”, som är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Tre projekt från institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

Nya kalkogen-perovskiter för solceller

Projekttitel: Nya kalkogen-perovskiter för solceller
Huvudsökande: Håkan Rensmo, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 5 883 350 kronor

Håkan Rensmo

Optimering av vätetransporthastigheter i amorfa material: från ultra-snabba till ultra-tröga

Projekttitel: Optimering av vätetransporthastigheter i amorfa material: från ultra-snabba till ultra-tröga
Huvudsökande: Gunnar Pálsson, avdelningen för materialfysik
Beviljade medel: 2 973 436 kronor

Gunnar Palsson
Senast uppdaterad: 2023-03-21