Röntgenbaserade metoder för framtagningen av nästa generation Na-jonbatterikatoder

Energimyndigheten fattade den 19 januari 2021 beslut om projektbidrag inom utlysningen ”Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem”, som är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Tre projekt från institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Röntgenbaserade metoder för framtagningen av nästa generation Na-jonbatterikatoder
Huvudsökande: Laurent Duda, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 5 662 471 kronor

Projektbeskrivning

Uppladdningsbara batterier ingår i ett framtidsorienterat energisystem för hållbar lagring av energi från förnybara källor. Li-jon-batterier (LIB) används redan idag men en kraftigt ökande efterfrågan kräver en övergång till mer hållbara resurser som natrium. Na-jon-batterier (NIB) anses som extremt intressanta för framtidens batterigenerationer. Prestandan hos NIB är ännu mer begränsad än i LIB vilket beror på att förståelsen för de grundläggande processerna i dessa nya NIB-material är långt ifrån komplett. Generellt är katodmaterialet i batteriet den flaskhalsen som hindrar större energitäthet och bättre batteristabilitet. Vi kommer att utföra avancerade röntgenspektroskopi-experiment på en rad lovande Na-baserade katodmaterial. Analysen av experimenten kommer att assisteras av anpassade teoretiska beräkningar som kommer att ge oss den djupa förståelsen som krävs att förbättra NIB-teknologin. Detta kommer att ske hand i hand med våra industrikontakter som utvecklar nya material.

Senast uppdaterad: 2022-04-19