Projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2019

Energimyndigheten fattade den 17 december 2019 beslut om projektbidrag inom utlysningen ”Energiriktad grundforskning”, som är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Två projekt från institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

Avgörande innovationer för energieffektiva spinn-elektroniska logikkretsar

Projekttitel: Avgörande innovationer för energieffektiva spinn-elektroniska logikkretsar
Huvudsökande: Venkata Kamalakar Mutta, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik

Venkata Kamalakar Mutta

Effektiv kombinatorisk design av mjukmagnetiska metallglas för additiv tillverkning

Projekttitel: Effektiv kombinatorisk design av mjukmagnetiska metallglas för additiv tillverkning
Huvudsökande: Petra Jönsson, avdelningen för materialfysik

Petra Jönsson
Senast uppdaterad: 2023-03-21