Projektbeskrivning

Projekt EXWINGS: Vindar från röda jättestjärnor och superjättar förklarade med nya globala 3D-datorsimuleringar

Stjärnvindar är viktiga för uppkomsten av liv. Grundämnen som kol produceras inuti ljusstarka röda jättestjärnor och kastas ut i rymden med enorma utflöden av gas och stoft. Stoftkorn som har bildats i stjärnvindar och som sedan har hittats i meteoriter bevisar detta genom sin speciella sammansättning. Men idag vet vi inte tillräckligt om stjärnvindar för att förstå hur de påverkar stjärnors utveckling och hur de fyller omgivningen med nya grundämnen och stoft.

Målet med projektet EXWINGS* är förstå vindarna från röda jättestjärnor och superjättar. Vi ska göra en ny typ av modeller: både stjärna och stjärnvind samtidigt i samma globala dynamiska datorsimulering. För första gången blir det möjligt att följa flödet av materia, i tre dimensioner, hela vägen från det turbulenta, pulserande inre av en röd jättestjärna, genom stjärnans atmosfär och zonen där stoft bildas till området där vinden startar och accelereras. Vi ska också använda vår modell för att studera de ännu oförklarade vindarna från de varmare och ljusstarkare superjättarna.

Moderna teleskop med hög upplösning ger bilder av stjärnornas atmosfärer där vindarna startar, vilket gör det möjligt att testa modellerna. Resultaten från projektet EXWINGS kommer att bidra till förståelsen av grundämnenas uppkomst i stjärnor och galaxer och hjälper oss förklara var byggstenarna till jordliknande planeter kommer ifrån.

* Explaining the winds of cool giant and supergiant stars with global 3D models.

Senast uppdaterad: 2021-12-09