Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Wallenberg Scholar

Wallenberg Scholar 2024

Annica Black-Schaffer, materialteori, utsågs 2024 till Wallenberg Scholar.

Susanne Höfner, astronomi och rymdfysik, utsågs 2024 till Wallenberg Scholar.

Peter Oppeneer, materialteori, utsågs 2024 till Wallenberg Scholar.

Wallenberg Scholar 2021

Karin Schönning, kärnfysik, utsågs 2021 till Wallenberg Scholar.

Läs mer om Karin Schönnings forskning

Wallenberg Scholar 2019

Nikolai Piskunov, astronomi och rymdfysik, utsågs den 25 mars 2019 till Wallenberg Scholar.

Läs mer om Nikolai Piskunovs forskning

Wallenberg Scholar 2010

Olle Eriksson, materialteori, utsågs 2010 till Wallenberg Scholar.

Läs mer om Olle Erikssons forskning

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellow 2023

Thomas Nordlander utsågs till Wallenberg Academy Fellow inom ämnesområdet naturvetenskap den 29 november 2023.

Projektbeskrivning Spektrum från uråldriga stjärnor kan skriva om universums historia

Läs mer om 2023 års Wallenberg Academy Fellow

Wallenberg Academy Fellows 2016

Karin Schönning och Agnese Bissi utsågs till Wallenberg Academy Fellows inom ämnesområdet naturvetenskap den 1 december 2016. Karin Schönning, vid avdelningen för kärnfysik, och Agnese Bissi vid avdelningen för teoretisk fysik.

Agnese BissiWallenberg Academy Fellow Agnese Bissi

Agnese Bissi, vid avdelningen för teoretisk fysik, studerar och klassificerar kvantfältteorier och utforskar hur de kan beskriva fenomen bland kalla atomer nära absoluta nollpunkten.

Läs mer om teorier som beskriver de minsta partiklarna

Projektbeskrivning: Konforma fältteorier


Karin SchönningWallenberg Academy Fellow Karin Schönning

Karin Schönning vid avdelningen för kärnfysik arbetar i sitt projekt med experiment vid anläggningar för högenergifysik för att försöka avslöja den starka kraftens hemligheter.

Läs mer om Karin Schönnings projekt Hyperoner kan ge nya svar på universums stora mysterier

Wallenberg Academy Fellow 2015

Monica Guica: Gravitation, svarta hål och hologram

Wallenberg Academy Fellow 2014

Annica Black-Schaffer: Supraledande material för framtidens kvantdator

Wallenberg Academy Fellow 2013

Henrik Johansson: Studerar gravitationens dubbelnatur

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2022

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 700 miljoner kronor i projektanslag för 2022 till 23 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande till ett projekt och medsökande till ett av projekten som tilldelades tilldelades totalt 61,3 miljoner SEK under fem år.

Harnessing Orbital Angular Momentum for Novel Orbital Electronics

Huvudsökande: Peter Oppeneer, avdelningen för materialteori, Uppsala universitet
Medsökande: Mahmoud Abdel-Hafiez och Venkata Kamalakar Mutta, röntgenfysik, Jan Rusz, materialteori, Uppsala universitet samt Johan Åkerman, Göteborgs universitet
Beviljade medel: 36 100 000 SEK under fem år
Finansiär: Projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Projektbeskrivning Harnessing Orbital Angular Momentum for Novel Orbital Electronics

Light-matter Interaction in the Ultrafast Regim

Huvudsökande: Anna Delin, KTH
Medsökande: Hermann Dürr, FREIA, Olle Eriksson, materialteori, Uppsala universitet och Olof Karis, röntgenfysik, Uppsala universitet och MAX IV
Beviljade medel: 25 200 000 SEK under fem år
Finansiär: Projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Projektbeskrivning Light-matter Interaction in the Ultrafast Regime

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2019

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 640 miljoner kronor i projektanslag för 2019 till 20 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 28 miljoner kronor under fem år.

Dynamik i kvantmateria

Huvudsökande: professor Alexander Balatsky, Stockholms universitet
Medsökande: Annica Black-Schaffer, materialteori, Emil Bergholtz (SU), Jens Bardarson (KTH), Stefano Bonetti (SU)
Projekt: Dynamik i kvantmateria
Beviljat anslag: 28 000 000 kronor under fem år

Projektbeskrivning Dynamik i kvantmateria

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2018

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 640 miljoner kronor i projektanslag för 2018 till 22 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i två och medsökande i ett av projekten som tilldelades sammanlagt 78,5 miljoner kronor under fem år.

Dynamiska fenomen hos magnetiska material

Huvudsökande: Olle Eriksson, avdelningen för materialteori
Medsökande: Erik Sjöqvist, avdelningen för materialteori och Anna Delin, KTH och avdelningen för materialteori
Projekttitel: Dynamiska fenomen hos magnetiska material
Beviljade medel: 22 200 000 kronor under fem år
Projektbeskrivning Dynamiska fenomen hos magnetiska material


Från Spridningsamplituder till Gravitationsvågor

Huvudsökande: Henrik Johansson, avdelningen för teoretisk fysik
Projekttitel: Från Spridningsamplituder till Gravitationsvågor
Beviljade medel: 19 100 000 kronor under fem år
Projektbeskrivning Från Spridningsamplituder till Gravitationsvågor


Hur överförs laddning och massa på en atomär nivå

Huvudsökande: Henrik Cederquist, Stockholms universitet
Medsökande: Paul Barklem, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Projekttitel: Hur överförs laddning och massa på en atomär nivå?
Beviljade medel: 37 200 000 kronor under fem år
Projektbeskrivning Hur överförs laddning och massa på en atomär nivå?

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 560 miljoner kronor i projektanslag för 2017 till 18 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 35,2 miljoner kronor under fem år.

Elin Bergeås KuutmannHur kan Higgspartikeln vara så lätt?

Projekttitel: Hur kan Higgspartikeln vara så lätt?
Huvudsökande: Sara Strandberg, Stockholms universitet
Medsökande: Elin Bergeås Kuutmann, avdelningen för högenergifysik
Beviljade medel: 35,2 miljoner kronor under fem år
Projektbeskrivning Hur kan Higgspartikeln vara så lätt?
Läs en intervju med Elin Bergeås Kuutmann

Knut and Alice Wallenberg Foundation Project Grants 2015

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 759 miljoner kronor i projektanslag för 2015 till 25 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i ett av projekten som tilldelades 34 miljoner kronor under fem år.

Joseph MinahanExact Results in Gauge and String Theories

Huvudsökande: Joseph Minahan, avdelningen för teoretisk fysik
Projekttitel: Exact Results in Gauge and String Theories
Beviljade medel: 34 000 000 kronor under fem år

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2014

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 810 miljoner kronor i projektanslag för 2014 till 24 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 35 miljoner kronor under fem år.

Maxim Zabzine och Tobias EkholmGeometry and Physics

Huvudsökande: Tobias Ekholm, Uppsala universitet
Medsökande: Maxim Zabzine, avdelningen för teoretisk fysik
Projekttitel: Geometry and Physics
Beviljade medel: 35 000 000 kronor under fem år

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2013

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 770 miljoner kronor i projektanslag för 2013 till 27 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i två av projekten som tilldelades totalt 61,87 miljoner kronor under fem år.

The new milky way

Huvudsökande: Sofia Feltzing, Lunds universitet
Medsökande: Paul Barklem, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Andreas Korn, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Nikolai Piskunov, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Projekttitel: The new milky way
Beviljade medel: 34 000 000 kronor under fem år


Olle ErikssonStrong field physics and new states of matter

Huvudsökande: Patrick Norman, Linköpings universitet
Medsökande: Olle Eriksson, avdelningen för materialteori
Projekttitel: Strong field physics and new states of matter
Beviljade medel: 27 900 000 kronor under fem år

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2012

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade drygt 700 miljoner kronor i projektanslag för 2012 till 25 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i två av projekten som tilldelades sammanlagt 60,4 miljoner kronor under fem år.

Olle ErikssonSpin dynamics and magnonics

Huvudsökande: Olle Eriksson, avdelningen för materialteori
Projekttitel: Spin dynamics and magnonics
Beviljade medel: 37 400 000 kronor under fem år


Nikolai PiskunovCharacterization of the earth-sized exoplanets

Huvudsökande: Nikolai Piskunov, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Projekttitel: Characterization of the earth-sized exoplanets
Beviljade medel: 23 000 000 kronor under fem år

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2011

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 752 miljoner kronor i projektanslag för 2011 till 26 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i två av projekten som tilldelades sammanlagt 77,3 miljoner kronor under fem år.

Photon science and x-ray lasers

Huvudsökande: Janos Hajdu, Uppsala universitet
Medsökande: Joseph Nordgren, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Raimund Feifel, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Projekttitel: Photon science and x-ray lasers
Beviljade medel: 36 500 000 kronor under fem år


Olle ErikssonThe Swedish graphene initiative

Huvudsökande: Mikael Fogelström, Chalmers
Medsökande: Olle Eriksson, avdelningen för materialteori
Projekttitel: The Swedish graphene initiative
Beviljade medel: 40 800 000 kronor under fem år

Senast uppdaterad: 2024-03-28