Förutsättningar för liv i rymden studeras med ny teknik

I dag finns tillräckligt avancerade metoder och instrument för att studera jordliknande planeter i andra solsystem och beräkna hur deras atmosfär ser ut. Med hjälp av instrument utvecklade i bland annat Uppsala ska Nikolai Piskunov söka efter molekyler nödvändiga för liv, och planetsystem lika vårt eget.

På senare år har det öppnats allt fler möjligheter att studera exoplaneter, planeter som kretsar kring andra stjärnor än vår sol. I ett tredelat projekt ska Nikolai Piskunov studera exoplaneter, med fokus på sådana som liknar vår egen.

De första två projektdelarna ägnas åt planetsystem kring mindre och ljussvagare stjärnor än solen. Med en ny infraröd spektrometer utvecklad av forskare i Uppsala tillsammans med ingenjörer i Tyskland och Italien, installerad vid ett stort teleskop i Chile, ska exoplaneternas atmosfärer studeras. Särskilt intressant är det om projektet finner molekyler som vatten, metan och ozon eftersom de är viktiga för de biologiska processerna på jorden. Tekniken gör det också möjligt att registrera temperatur och tryck på exoplaneternas ytor.

I den tredje delen av projektet ska Nikolai Piskunov och kollegor söka planetsystem som är lika vårt solsystem. Med hjälp av ett robotteleskop på Kanarieöarna ska mellan 50 och 60 solliknande stjärnor följas under 10 år och deras rörelsehastighet relativt oss, den så kallade radialhastigheten, ska registreras. På det viset kan man beräkna om det finns planeter kring stjärnorna.

Stjärnor påverkas nämligen av gravitationen från sina planeter precis som planeterna påverkas av gravitationen från stjärnan, med den skillnaden att den lilla planeten påverkas mycket mer medan den stora stjärnans rörelse kan rubbas så lite som någon meter per sekund.

Senast uppdaterad: 2023-03-21