Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2011

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 752 miljoner kronor i projektanslag för 2011 till 26 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i två av projekten som tilldelades sammanlagt 77,3 miljoner kronor under fem år.

Photon science and x-ray lasers

Huvudsökande: Janos Hajdu, Uppsala universitet
Medsökande: Joseph Nordgren, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Raimund Feifel, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Projekttitel: Photon science and x-ray lasers
Beviljade medel: 36 500 000 kronor under fem år

The Swedish graphene initiative

Huvudsökande: Mikael Fogelström, Chalmers
Medsökande: Olle Eriksson, avdelningen för materialteori
Projekttitel: The Swedish graphene initiative
Beviljade medel: 40 800 000 kronor under fem år

Olle Eriksson
Senast uppdaterad: 2023-03-21