Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2012

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade drygt 700 miljoner kronor i projektanslag för 2012 till 25 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i två av projekten som tilldelades sammanlagt 60,4 miljoner kronor under fem år.

Spin dynamics and magnonics

Huvudsökande: Olle Eriksson, avdelningen för materialteori
Projekttitel: Spin dynamics and magnonics
Beviljade medel: 37 400 000 kronor under fem år

Olle Eriksson

Characterization of the earth-sized exoplanets

Huvudsökande: Nikolai Piskunov, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Projekttitel: Characterization of the earth-sized exoplanets
Beviljade medel: 23 000 000 kronor under fem år

Nikolai Piskunov
Senast uppdaterad: 2023-03-21