Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2013

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 770 miljoner kronor i projektanslag för 2013 till 27 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i två av projekten som tilldelades totalt 61,87 miljoner kronor under fem år.

The new milky way

Huvudsökande: Sofia Feltzing, Lunds universitet
Medsökande: Paul Barklem, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Andreas Korn, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Nikolai Piskunov, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Projekttitel: The new milky way
Beviljade medel: 34 000 000 kronor under fem år

Strong field physics and new states of matter

Huvudsökande: Patrick Norman, Linköpings universitet
Medsökande: Olle Eriksson, avdelningen för materialteori
Projekttitel: Strong field physics and new states of matter
Beviljade medel: 27 900 000 kronor under fem år

Olle Eriksson
Senast uppdaterad: 2023-03-21