Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2014

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 810 miljoner kronor i projektanslag för 2014 till 24 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 35 miljoner kronor under fem år.

Geometry and Physics

Huvudsökande: Tobias Ekholm, Uppsala universitet
Medsökande: Maxim Zabzine, avdelningen för teoretisk fysik
Projekttitel: Geometry and Physics
Beviljade medel: 35 000 000 kronor under fem år

Tobias Ekholm och Maxim Zabzine
Senast uppdaterad: 2023-03-21