Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2015

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 759 miljoner kronor i projektanslag för 2015 till 25 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i ett av projekten som tilldelades 34 miljoner kronor under fem år.

Exact Results in Gauge and String Theories

Huvudsökande: Joseph Minahan, avdelningen för teoretisk fysik
Projekttitel: Exact Results in Gauge and String Theories
Beviljade medel: 34 000 000 kronor under fem år

Joseph Minahan
Senast uppdaterad: 2023-03-21