Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 560 miljoner kronor i projektanslag för 2017 till 18 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 35,2 miljoner kronor under fem år.

Senast uppdaterad: 2023-03-21