Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2018

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 640 miljoner kronor i projektanslag för 2018 till 22 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i två och medsökande i ett av projekten som tilldelades sammanlagt 78,5 miljoner kronor under fem år.

Dynamiska fenomen hos magnetiska material

Huvudsökande: Olle Eriksson, avdelningen för materialteori
Medsökande: Erik Sjöqvist, avdelningen för materialteori och Anna Delin, KTH och avdelningen för materialteori
Projekttitel: Dynamiska fenomen hos magnetiska material
Beviljade medel: 22 200 000 kronor under fem år

Projektbeskrivning Dynamiska fenomen hos magnetiska material

Olle Eriksson

Hur överförs laddning och massa på en atomär nivå?

Huvudsökande: Henrik Cederquist, Stockholms universitet
Medsökande: Paul Barklem, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Projekttitel: Hur överförs laddning och massa på en atomär nivå?
Beviljade medel: 37 200 000 kronor under fem år

Projektbeskrivning Hur överförs laddning och massa på en atomär nivå?

Paul Barklem
Senast uppdaterad: 2023-03-21