Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2019

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 640 miljoner kronor i projektanslag för 2019 till 20 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 28 miljoner kronor under fem år.

Dynamik i kvantmateria

Huvudsökande: professor Alexander Balatsky, Stockholms universitet
Medsökande: Annica Black-Schaffer, materialteori, Emil Bergholtz (SU), Jens Bardarson (KTH), Stefano Bonetti (SU)
Projekt: Dynamik i kvantmateria
Beviljat anslag: 28 000 000 kronor under fem år

Projektbeskrivning Dynamik i kvantmateria

Annica Black-Schaffer
Senast uppdaterad: 2022-10-14