Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2022

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 700 miljoner kronor i projektanslag för 2022 till 23 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande till ett projekt och medsökande till ett av projekten som tilldelades tilldelades totalt 61,3 miljoner SEK under fem år.

Harnessing Orbital Angular Momentum for Novel Orbital Electronics

Huvudsökande: Peter Oppeneer, avdelningen för materialteori, Uppsala universitet
Medsökande: Mahmoud Abdel-Hafiez och Venkata Kamalakar Mutta, röntgenfysik, Jan Rusz, materialteori, Uppsala universitet samt Johan Åkerman, Göteborgs universitet
Beviljade medel: 36 100 000 SEK under fem år
Finansiär: Projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projektbeskrivning Harnessing Orbital Angular Momentum for Novel Orbital Electronics

Light-matter Interaction in the Ultrafast Regime

Huvudsökande: Anna Delin, KTH
Medsökande: Hermann Dürr, FREIA, Olle Eriksson, materialteori, Uppsala universitet och Olof Karis, röntgenfysik, Uppsala universitet och MAX IV
Beviljade medel: 25 200 000 SEK under fem år
Finansiär: Projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projektbeskrivning Light-matter Interaction in the Ultrafast Regime

Senast uppdaterad: 2022-10-17