Wallenberg Academy Fellow

Wallenberg Academy Fellows 2016

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utsåg den 1 december 2016 två nya Academy Fellows till institutionen för fysik och astronomi, Karin Schönning och Agnese Bissi.

Senast uppdaterad: 2022-08-29