Integrating the Conformal Bootstrap

Agnese Bissi
Agnese Bissi. Foto: Camilla Thulin.

Uppsalafysikern som utforskar kvantgravitationens gåta

Som teoretisk fysiker är Agnese Bissis främsta verktyg penna, papper och bärbar dator för modellering; att utföra experiment skulle kräva teknik så avancerad att den ännu inte existerar.

I sitt projekt utforskar Bissi den mest grundläggande fysiken som styr vårt universum. Här är Albert Einsteins allmänna relativitetsteori fortfarande den mest vedertagna teorin om gravitation, en teori som elegant relaterar rums-tidsgeometri till rörelsemängden hos dess materia/energi. Teorins giltighet är däremot rent klassisk och tar inte hänsyn till kvanteffekter, något som Bissi vill undersöka vidare genom att kombinera två tekniker: ”conformal bootstrapping” – dvs. analytiska och numeriska metoder – och integrerbarhet (modeller som kan lösas matematiskt givet deras stora antal bevarade kvantiteter och därigenom höga grad av symmetri).

– Det här anslaget är väldigt viktigt för mig eftersom det gör det möjligt att gå vidare med en mycket ambitiös arbetsidé som jag har utformat och utvecklat under de senaste åren, berättar Bissi. Dessutom kommer projektet att generera ny teknik, liksom nya resultat och idéer som tillåter mig att konkurrera om ERC Consolidator-anslag inom den närmsta framtiden.

Biografi

Agnese Bissi kom till Uppsala som Wallenberg Academy Fellow 2017 efter postdok-tjänster vid Oxfords och Harvards universitet. Bissi tog sin doktorsexamen från Niels Bohr Institutet vid Köpenhamns universitet.

Läs mer om Agnese Bissis forskning (externa länkar):

Forskarprofil

Publikationslista (Google Scholar)

Senast uppdaterad: 2023-02-10