Stiftelsen för Strategisk Forsknings rambidrag till instrument-, teknik- och metodutveckling

Stiftelsen för Strategisk Forskning publicerade den 11 oktober 2018 beslut om finansiering i utlysningen ”Stiftelsen för Strategisk Forsknings rambidrag till instrument-, teknik- och metodutveckling”, där institutionen för fysik och astronomi är huvudsökande i ett projekt och tilldelas 7,9 miljoner kronor för en treårsperiod.

Senast uppdaterad: 2021-12-09