SSF – Material för energitillämpningar

Stiftelsen för Strategisk Forskning publicerade den 7 februari 2018 beslut om finansiering i utlysningen ”SSF – Material för energitillämpningar”, där institutionen för fysik och astronomi är huvudsökande i ett projekt och medsökande i ett annat och tilldelas 63,5 miljoner kronor för en femårsperiod.

Utveckling av olyckstolerant kärnbränsle

Projekttitel: Utveckling av olyckstolerant kärnbränsle
Huvudsökande: Mattias Thuvander, Chalmers
Medsökande: Peter Andersson, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 33,4 miljoner kronor för perioden 2018-2022

Projektbeskrivning Utveckling av olyckstolerant kärnbränsle

Peter Andersson