Magnetiska material för ett hållbart Sverige

Olle Eriksson. Foto: Camilla Thulin.

Projekttitel: Magnetiska material för ett hållbart Sverige
Huvudsökande: Olle Eriksson, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 30 100 000 för perioden 2018-2022

Projektbeskrivning

Magnetiska material utforskas för närvarande för gröna teknologier så som magnetisk kylning och för energiomvandling. Detta projekt syftar till att undersöka akademiska samt industriella utmaningar för att realisera dessa teknologier, med uppenbara fördelar för Sverige. Forskarlaget bakom denna ansökan är tvärvetenskapligt med bra könsbalans. Dessutom besitter detta forskarlag expertis i materialsyntes, karakterisering och teori. En viktig komponent med projektet är ett intensivt samarbete mellan akademi (Uppsala universitet och KTH) och industri (Höganäs AB and Sandvik AB). Osäkerheten i tillgång och pris av sällsynta jordartsmetaller är ett allvarligt hot mot gröna teknologier för transportsektorn och för energiomvandling i t.ex. vindturbiner. Tillsammans med forskare vid Höganäs AB kommer vi identifiera nya material som hitintills inte används i dessa tillämpningar, material med hög energiprodukt som är miljömässigt vänliga. Tillsammans med forskare vid Sandvik AB kommer vi identifiera nya och bättre material som kan användas i magnetokaloriska tillämpningar. Träning av unga forskare i magnetism är dessutom en viktig del av detta projekt, speciellt med uppbyggnaden av den Europeiska Spallationskällan i åtanke.