STINT

Joint China-Sweden Mobility 2020

STINT och Vetenskapsrådet fattade den 26 februari 2020 beslut om stöd till forskningssamarbeten mellan svenska och kinesiska universitet inom STINTs forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Ett projekt vid institutionen för fysik och astronomi tilldelas medel för perioden 2020–2023.

Läs mer om Joint China-Sweden Mobility

Atomic resolution electron magnetic circular dichroism by aberration-corrected transmission electron microscopy

Projekttitel: Atomic resolution electron magnetic circular dichroism by aberration-corrected transmission electron microscopy
Huvudsökande Uppsala universitet: Ján Rusz, avdelningen för materialteori
Huvudsökande Tsinghua University: Xiaoyan Zhong
Beviljade medel: 390 000 SEK för perioden 2020-2023

Projektbeskrivning Atomic resolution electron magnetic circular dichroism by aberration-corrected transmission electron microscopy

Jan Rusz

Joint China-Sweden Mobility 2019

STINT och Vetenskapsrådet fattade den 6 februari 2019 beslut om stöd till forskningssamarbeten mellan svenska och kinesiska universitet inom STINTs forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Ett projekt vid institutionen för fysik och astronomi tilldelas medel för perioden 2019–2022.

Läs mer om Joint China-Sweden Mobility

Novel methods for measuring strange baryons

Projekttitel: Novel methods for measuring strange baryons
Huvudsökande Uppsala universitet: Karin Schönning, avdelningen för kärnfysik
Huvudsökande University of Science and Technology of China: Xiaorong Zhou

Karin Schönning
Senast uppdaterad: 2022-09-06