Strålsäkerhetsmyndigheten

Förbättring av reaktorsäkerhet med ett framework för återproducerbara kärndatautvärderingar

Projekttitel: Förbättring av reaktorsäkerhet med ett framework för återproducerbara kärndatautvärderingar
Huvudsökande: Henrik Sjöstrand, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Medsökande: Erik Andersson Sundén och Alf Göök, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 3 000 000 SEK för perioden 2023-2026

Henrik Sjöstrand

Kompetensstöd för teknisk icke-spridning och kärnämneskontrollforskning vid Uppsala universitet 2023-2025

Projekttitel: Kompetensstöd för teknisk icke-spridning och kärnämneskontrollforskning vid Uppsala universitet 2023-2025
Huvudsökande: Sophie Grape, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Medsökande: Erik Branger, Vaibhav Mishra, Débora Montano Trombetta, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 3 000 000 SEK under två års tid

Sophie Grape

Verifiering av använt kärnbränsle inför inkapsling och slutförvar

Projekttitel: Verifiering av använt kärnbränsle inför inkapsling och slutförvar
Huvudsökande: Sophie Grape, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Medsökande: Erik Branger, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 4 000 000 SEK under fyra års tid

Sophie Grape
Senast uppdaterad: 2023-06-19