Svenskt Kärntekniskt Centrum

NESSA - en neutronkälla i Uppsala

Projekttitel: NESSA – en neutronkälla i Uppsala
Huvudsökande: Stephan Pomp, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Medsökande: Erik Andersson Sundén, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 3 750 000 SEK för perioden 2024-2026

Stephan Pomp
Senast uppdaterad: 2024-01-02