Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag

Vetenskapsrådet fattade den 7 november 2022 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 27 430 000 SEK för perioden 2023-2026 för totalt sex projektbidrag och ett etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2023.

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2022

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2021

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2020

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2019

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2018

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2017

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2016

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer

Vetenskapsrådet fattade den 22 september 2021 beslut om bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Sex projekt med huvudsökanden eller medsökanden vid institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel för perioden 2022-2027.

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021

Vetenskapsrådets bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur 2020

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2019​

Vetenskapsrådets bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur 2018

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2017

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet fattade den 7 juni 2021 beslut om medel för internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelades 3 450 000 SEK för perioden 2021-2024 för ett projekt.

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2021

Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT)

Vetenskapsrådet fattade den 26 maj 2020 beslut om finansiering för Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT) för forskningssamarbete Brasilien-Sverige. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 75 000 SEK för ett projekt under 2020.

Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT)

Vetenskapsrådets projektbidrag inom neutronspridning

Vetenskapsrådet fattade den 1 november 2018 beslut om projektbidrag inom neutronspridning. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 3 400 000 SEK för perioden 2019-2022 för ett projektbidrag.

Vetenskapsrådets projektbidrag inom neutronspridning 2018

Vetenskapsrådets bidrag till forskning för hållbar global utveckling

Vetenskapsrådet fattade den 7 december 2017 beslut om nätverksbidrag, Swedish Research Links, inom området utvecklingsforskning. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas medel för ett projekt på 1 125 000 kronor​.

Vetenskapsrådets bidrag till forskning för hållbar global utveckling

Senast uppdaterad: 2022-12-05