Vetenskapsrådet

Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT)

Vetenskapsrådet fattade den 26 maj 2020 beslut om finansiering för Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT) för forskningssamarbete Brasilien-Sverige. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 75 000 SEK för ett projekt under 2020.

Läs mer om Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT)

Röntgen-Ångström Cluster 2020

Vetenskapsrådet fattade den 9 mars 2020 beslut om projektbidrag inom Röntgen-Ångström Cluster 2020. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 7 452 400 SEK för ett projekt för perioden 2020-2023.

Läs mer om Röntgen-Ångström Cluster 2020

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag

Vetenskapsrådet fattade den 31 oktober 2019 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 40 840 000 SEK för perioden 2020-2023 för totalt nio projektbidrag och tre etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2020.

Läs mer om Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2019

Läs mer om Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2018

Läs mer om Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2017

Läs mer om Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2016

Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag

Vetenskapsrådet fattade den 4 december 2018 beslut om konsolideringsbidrag. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 24 000 000 SEK för perioden 2019-2024 för totalt två konsolideringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2019.

Läs mer om Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag 2018