Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag

Vetenskapsrådet fattade den 6 november 2023 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 39 070 000 SEK för perioden 2024-2027 för totalt nio projektbidrag och ett etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2024.

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2023

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2022

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2021

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2020

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2019

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2018

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2017

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2016

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer

Vetenskapsrådet fattade den 25 september beslut om bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Institutionen för fysik och astronomi tilldelelas bidrag för två bidrag som huvudsökande och tre bidrag som medsökande.

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021

Vetenskapsrådets bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur 2020

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2019​

Vetenskapsrådets bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur 2018

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2017

Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT)

Vetenskapsrådet fattade den 26 maj 2020 beslut om finansiering för Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT) för forskningssamarbete Brasilien-Sverige. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 75 000 SEK för ett projekt under 2020.

Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT)

Vetenskapsrådets projektbidrag inom neutronspridning

Vetenskapsrådet fattade den 1 november 2018 beslut om projektbidrag inom neutronspridning. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 3 400 000 SEK för perioden 2019-2022 för ett projektbidrag.

Vetenskapsrådets projektbidrag inom neutronspridning 2018

Vetenskapsrådets bidrag till forskning för hållbar global utveckling

Vetenskapsrådet fattade den 7 december 2017 beslut om nätverksbidrag, Swedish Research Links, inom området utvecklingsforskning. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas medel för ett projekt på 1 125 000 kronor​.

Vetenskapsrådets bidrag till forskning för hållbar global utveckling

Senast uppdaterad: 2023-11-13