Vetenskapsrådets projektbidrag utvecklingsforskning 2017

Vetenskapsrådet fattade den 7 december 2017 beslut om nätverksbidrag, Swedish Research Links, inom området utvecklingsforskning. Ett av bidragen går till Biplab Sanyal vid avdelningen för materialteori.

Nätverksbidragen Swedish Research Links inom utvecklingsforskning omfattar svensk forskning av särskild relevans för lägre medelinkomstländer. Stöd ges till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden och forskningen ska bidra till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

Läs mer om Projektbidrag utvecklingsforskning 2017

Senast uppdaterad: 2021-12-09