Projektbeskrivningar Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2017

Vetenskapsrådet fattade den 20 september 2017 beslut om finansiering av forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse. Sex projekt med huvudsökanden eller medsökanden vid institutionen för fysik och astronomi tilldelas medel.

Läs mer om Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2017

Super ADAM @ ILL

Infrastruktur: SuperADAM
Projekttitel: Super ADAM @ ILL
Huvudsökande: Björgvin Hjörvarsson, avdelningen för materialfysik

Projektbeskrivning Super ADAM @ ILL

Björgvin Hjörvarsson

Alice & Atlas

Infrastruktur: LHC (Large Hadron Collider)
Projekttitel: Alice & Atlas
Huvudsökande: Bengt Lund-Jensen, Kungliga Tekniska Högskolan
Medsökande: Richard Brenner, avdelningen för högenergifysik

Projektbeskrivning Alice & Atlas

Richard Brenner

Instrumentation for E-ELT

Infrastruktur: Förberedelser för instrumentering till E-ELT
Projekttitel: Instrumentation for E-ELT
Huvudsökande: Göran Östlin, Stockholms universitet
Medsökande: Nikolai Piskunov, avdelningen för astronomi och rymdfysik

Projektbeskrivning Instrumentation for E-ELT

Nikolai Piskunov
Senast uppdaterad: 2021-12-09