Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2019

Vetenskapsrådet fattade den 9 december 2019 beslut om finansiering av en forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 7 958 000 SEK för ett projekt för perioden 2019–2022.