Infrastruktur för uppgradering av IceCube

Infrastruktur: IceCube
Projekttitel: Infrastruktur för uppgradering av IceCube
Huvudsökande: Rektor Uppsala universitet, projektledare Olga Botner, avdelningen för högenergifysik
Projektmedlen kommer användas för forskning inom IceCube, där Uppsala universitet ingår tillsammans med Stockholms universitet.

Olga Botner

Super ADAM

Infrastruktur: Super ADAM
Projekttitel: Super ADAM
Huvudsökande: Björgvin Hjörvarsson, avdelningen för materialfysik

Björgvin Hjörvarsson

MOSAIC – instrumentering för ELT

Infrastruktur: MOSAIC – instrumentering för ELT
Projekttitel: MOSAIC – instrumentering för ELT
Huvudsökande: Göran Östlin, Stockholms universitet
Medsökande: Nikolai Piskunov, avdelningen för astronomi och rymdfysik

Nikolai Piskunov

ISOLDE experimentet vid CERN

Infrastruktur: Isolde
Projekttitel: ISOLDE experimentet vid CERN
Huvudsökande: Joakim Cederkäll, Lunds universitet
Medsökande: Johan Nyberg, Uppsala universitet, avdelningen för kärnfysik tillsammans med Thomas Nilsson, Chalmers, Dag Hanstorp, Göteborgs universitet
Beviljade medel: 2 800 000 SEK för perioden 2023-2027

Johan Nyberg

Infrastruktur för forskning och utveckling av fusionsreaktorer: ITER och DEMO

Infrastruktur: Fusionsreaktorer/EUROfusion
Projekttitel: Infrastruktur för forskning och utveckling av fusionsreaktorer: ITER och DEMO
Huvudsökande: Pär Strand, Chalmers tekniska högskola
Medsökande: Göran Ericsson, avdelningen för tillämpad kärnfysik

Göran Ericsson
Senast uppdaterad: 2021-12-09