Fusion och EUROfusion

Projektbeskrivning

Projekttitel: Fusion och EUROfusion
Huvudsökande: Chalmers tekniska högskola
Medsökande: Avdelningen för tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi

Den godkända VR/RFI-ansökan ”Fusion och EUROfusion” är inriktad på strategisk utveckling inom fusionsforskningens nationella styrkeområden, med syftet att a) komplettera den pågående svenska forskningen och utvecklingen inom fusionsenergi inom EUROfusion och för ITER och b) att tillhandahålla medel och metoder för att stärka Sveriges konkurrenskraft gentemot ITER, DEMO och andra storskaliga fusionsdemonstrationsanläggningar.

Fusionsforskning i Sverige har traditionellt bedrivits vid Chalmers, KTH och Uppsala universitet men där även Lunds universitet och RISE på senare tid engagerat sig i fusionsrelaterad forskning. Den godkända ansökan är ett tillägg till ett pågående VR/RFI-bidrag, ”INFRAfusion”, vilket ger ett mer omfattande stöd till de svenska infrastrukturåtagandena inom de nationella och internationella fusionsforskningsinfrastrukturerna. Det nu aktuella anslaget innebär en 3-årig förlängning av ett direktanslag som hittills getts till svensk fusionsforskning, för perioden 2024-2026, för att möjliggöra en framtida harmonisering med det befintliga ”INFRAfusion”-anslaget.

Flera aktiviteter vid IFA (Tillämpad kärnfysik) kommer att stödjas genom anslaget ”Fusion och EUROfusion”: i) fusionsmaterialstudier vid Tandemaccelerator-labbet; ii) Mätningar av neutroninducerade kärnprocesser som är relevanta för ITER:s Breeding Blanket-program för produktion av tritium (vid GANIL, FR), iii) Utveckling av neutrondiagnostik för ITER och DEMO.

Senast uppdaterad: 2024-02-21