IceCube Neutrino Observatory och Infrastruktur för astropartikelfysik med neutriner

Projektbeskrivning

Projekttitel: IceCube Neutrino Observatory och Infrastruktur för astropartikelfysik med neutriner
Huvudsökande: Avdelningen för högenergifysik, institutionen för fysik och astronomi

De mest extrema miljöerna i universum alstrar partiklar och strålning, inklusive fotoner, gravitationsvågor, laddade partiklar och neutriner. Dessa budbärare förmedlar information om de miljöer där de skapades. Att kombinera sådan information för att få en mer komplett bild av dessa miljöer är en ny gren av astronomin. Neutriner har en nyckelroll eftersom de gör det möjligt för oss att se djupare in i de astrofysikaliska miljöerna och få information om dolda processer som andra budbärare inte kan ge. Men neutriners stora genomträngningsförmåga gör också att det krävs en betydande känslig volym för att detektera dem. IceCube är ett neutrinoteleskop i inlandsisen vid Sydpolen med en volym om c:a 1 km3. IceCube har tagit data sedan 2011. Ett genombrott var upptäckten av högenergetisk neutrinostrålning med ursprung bortom solsystemet. Även individuella källor till neutrinostrålning har observerats av IceCube. Ett nytt forskningsfält har därmed öppnats. Denna ansökan gäller en uppgradering av IceCube med 120 nya strängar med detektorer. Syftet är att tiodubbla antalet neutriner som observeras årligen. Det nya observatoriet kallas IceCube-Gen2. För att utöka det observerbara energiområdet kommer Gen2 även inkludera en ny radiobaserad detektor nära istäckets yta. Som ett steg i utvecklingen av radio för Gen2 söks medel för att bidra till byggandet av stationer för ett radio-observatorium på Grönland, kallat RNO-G. Stationerna sprids över stora avstånd och behöver autonom energiförsörjning, och vi kommer också att utveckla vindkraftverk för användning i extrema polarförhållanden. Ett annat område av intresse för oss är utveckling och optimering av ljusinfångare för de nya strängar som ska sänkas ned i isen som en del av Gen2. Slutligen planerar vi att utveckla kameror som ska placeras i isen för att ge en direkt bild av dess egenskaper. Dessa bidrag kommer att ge Sverige en fortsatt stark och inflytelserik roll i ett världsledande projekt.

Senast uppdaterad: 2024-02-21