Jonteknologiskt centrum

Projektbeskrivning

Projekttitel: Jonteknologiskt centrum
Huvudsökande: Tandemlaboratoriet och avdelningen för tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi

Den beviljade VR-infrastrukturansökan ”Jonteknologiskt Centrum” syftar att tillhandahålla samt vidareutveckla världsledande teknisk utrustning och kompetens inom jonstrålebaserad materialanalys och materialmodifiering vid tandemlaboratoriet inom Uppsala universitet (UU). Redan idag efterfrågar mer än 400 användare denna tillgängliga nationella resurs. Projektpartner är utöver UU, KTH, LiU och KI.

Vid infrastrukturen finns totalt fyra acceleratorer samt omfattande stödverksamhet i form av provpreparation och hantering i särskilda labblokaler som kan användas på många olika sätt i de tre kärnverksamhetsområden masspektrometri, materialanalys samt materialmodifiering.

Jonstrålar erbjuder ett högkvantitativt verktyg att mäta sammansättningen av väldigt små mängder i ett material eller få fram djupprofiler på nanometerskalan utan att förstöra provet.

Inom ultrakänslig masspektrometri möjliggör jonstrålar med hög energi exempelvis noggrann åldersbestämning av föremål inom arkeologi, levererar tidskalor till klimatforskning, samt bidrar till biomedicin genom att mäta förnyelse i exempelvis humanvävnad.

Högkvantitativ jonstråleanalys är en standardmetod inom tunnfilmsteknik, elektronik, materialvetenskap och fusionsforskning och har nyligen påvisat unika möjligheter för realtidsmätningar av processer relevanta för syntes, under användning eller för nedbrytningsprocesser av teknologiskt relevanta material.

Jonstrålarna utnyttjas dessutom för att skräddarsy materialegenskaper för elektronik eller sensorer samt för att testa och förbättra elektronikkomponenter med speciell prestanda exempelvis inom rymdteknik, och medicinska och kärntekniska tillämpningar.

Projektet syftar således till att säkerställa utvecklingen och hållbar drift och därmed säkerställa tillgången och nyttjandet av en väl fungerande nationell acceleratoranläggning för att även i framtiden kunna möta behoven av labbets hundratals samarbetspartner som utgörs av svenska forskargrupper, företag, myndigheter, museer och allmänheten.

Senast uppdaterad: 2024-02-21