The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

Projektbeskrivning

Projekttitel: The Nordic e-Infrastrukture Collaboration (NeIC)
Huvudsökande: Linköpings universitet
Medsökande: Avdelningen för högenergifysik, institutionen för fysik och astronomi

Datamängderna som samlas in av experimenten måste bearbetas och lagras på säkra och stabila sätt. ALICE och ATLAS har nytta av infrastrukturen NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration), en nordisk organisation för e-vetenskaper, som till stora delar finansieras av Nordiska Forskningsrådet. Flaggskeppet i NeIC:s verksamhet är koordineringen av det samnordiska distribuerade datacentret NT1 (Nordic Tier 1) som är ett av 11 Tier-1-kluster i WLCG (Worldwide LHC Computing Grid). WLCG har cirka 1,4 miljoner CPU-kärnor och 1,5 exabyte lagring distribuerat över 42 länder. Omkring 2 miljoner dataprogram körs varje dag för att rekonstruera, simulera och analysera fysikdata vid LHC-experimenten. Finansieringen möjliggör fortsatt drift av NT1 genom NeIC. Detta innebär att NeIC kan fortsätta koordinera NT1-klustret inom WLCG samt underhålla systemet för distribuerad datalagring och programvaran ARC (Advanced Resource Connector) som behövs för att driva NT1. Hårdvaran och driften av NT1 vid det svenska NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden) finansieras genom driftbidraget till ATLAS och ALICE.

Senast uppdaterad: 2024-02-21