Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT) 2020

Vetenskapsrådet fattade den 26 maj 2020 beslut om finansiering för Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT) för forskningssamarbete Brasilien-Sverige. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 75 000 SEK för ett projekt under 2020.

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag inom forskningssamarbete Brasilien-Sverige​ 2020

Teoretiska studier av funktionella material för energilagring: elektrokemiska gränsytor och avancerad spektroskopi

Projekttitel: Teoretiska studier av funktionella material för energilagring: elektrokemiska gränsytor och avancerad spektroskopi
Huvudsökande: Olle Eriksson, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 75 000 SEK under 2020

Olle Eriksson
Senast uppdaterad: 2022-09-06