Vetenskapsrådets projekt- och etableringsbidrag inom ny kärnteknik 2017

Vetenskapsrådet fattade den 5 december 2017 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom ny kärnteknik. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 14 800 000 SEK för perioden 2017-2020 för ett projektbidrag och två etableringsbidrag.

Projektbidrag

Etableringsbidrag

Senast uppdaterad: 2021-12-09