Vetenskapsrådets projekt- och etableringsbidrag inom ny kärnteknik 2019

Vetenskapsrådet fattade den 31 oktober 2019 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom ny kärnteknik. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 5 600 000 SEK för perioden 2019-2022 för ett projektbidrag och ett etableringsbidrag.

Läs mer om Vetenskapsrådet bidrag inom ny kärnteknik för perioden 2019-2022

Projektbidrag

Etableringsbidrag

Senast uppdaterad: 2023-06-15