Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2016

Vetenskapsrådet fattade den 23 februari 2017 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 45,9 miljoner SEK för perioden 2016-2020 för totalt sex projektbidrag och sex etableringsbidrag. Projekten inleddes under 2017.

Undersökning av interaktiv naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå: Kombination av variationsteori och socialsemiotik avseende disciplinära representationer och semiotiska resurser

Professor Cedric Linder vid fysikens didaktik beviljades 5,9 miljoner kronor för projektet Undersökning av interaktiv naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå: Kombination av variationsteori och socialsemiotik avseende disciplinära representationer och semiotiska resurser av Vetenskapsrådet när projektmedlen för 2017-2020 delades ut.

Projektbeskrivning Undersökning av interaktiv naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå: Kombination av variationsteori och socialsemiotik avseende disciplinära representationer och semiotiska resurser

Cedric Linder

Ultrasnabb dynamik i funktionella material

Olof ”Charlie” Karis vid molekyl- och kondenserade materiens fysik, tilldelades i november 2016 3,3 miljoner i projektmedel för perioden 2016-2020 från Vetenskapsrådets stora utlysning i naturvetenskap och teknikvetenskap för projektet Ultrasnabb dynamik i funktionella material.

Projektbeskrivning Ultrasnabb dynamik i funktionella material

Olof Charlie Karis

Strängteori och kvantfältteori

Joseph Minahan vid teoretisk fysik tilldelades 4,2 miljoner i projektmedel för perioden 2016-2020 vid Vetenskapsrådets stora utlysning i naturvetenskap och teknikvetenskap för projektet Strängteori och kvantfältteori.

Projektbeskrivning Strängteori och kvantfältteori

Joseph Minahan

Polymerer då man applicerar skjuvning

Max Wolff vid materialfysik har tilldelats 3,475 miljoner i projektbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för perioden 2016-2020 för projektet Polymerer då man applicerar skjuvning.

Projektbeskrivning Polymerer då man applicerar skjuvning

Max Wolff

Generation av gigantiska halvcykelpulser av terahertzljus

Vitaliy Goryashko vid FREIA har tilldelats 3 miljoner i etableringsbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för perioden 2016-2020 för projektet Generation av gigantiska halvcykelpulser av terahertzljus.

Projektbeskrivning Generation av gigantiska halvcykelpulser av terahertzljus

Vitaliy Goryashko

Gränsytor och gränsskikt i in operandi Li-jon batterier

Maria Hahlin vid molekyl- och kondenserade materiens fysik tilldelades 3,32 miljoner i etableringsbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap under period 2016-2020 för projektet Gränsytor och gränsskikt i in operandi Li-jon batterier.

Projektbeskrivning Gränsytor och gränsskikt i in operandi Li-jon batterier

Maria Hahlin

Strängteorins realistiska grundtillstånd

Magdalena Larfors vid teoretisk fysik tilldelades 3,6 miljoner i etableringsbidrag för perioden 2016-2020 vid Vetenskapsrådets stora utlysning i november 2016 för projektet Strängteorins realistiska grundtillstånd.

Projektbeskrivning Strängteorins realistiska grundtillstånd

Magdalena Larfors

Nästa generations 2D-kristall och nanomagnetiska spinnkretsar

Venkata Kamalakar Mutta vid molekyl- och kondenserade materiens fysik har tilldelats 3,2 miljoner i etableringsbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning i naturvetenskap och teknikvetenskap i november 2016 för perioden 2016-2020 för projektet Nästa generations 2D-kristall och nanomagnetiska spinnkretsar.

Projektbeskrivning Nästa generations 2D-kristall och nanomagnetiska spinnkretsar

Venkata Kamalakar Mutta

Realtidskaraktärisering av struktur- och kompositionsförändringar av ultratunna filmer

Daniel Primetzhofer vid tillämpad kärnfysik har tilldelats 4 miljoner i etableringsbidrag i Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap i november 2016 för perioden 2016-2020 för projektet Realtidskaraktärisering av struktur- och kompositionsförändringar av ultratunna filmer.

Projektbeskrivning Realtidskaraktärisering av struktur- och kompositionsförändringar av ultratunna filmer

Daniel Primetzhofer
Senast uppdaterad: 2022-09-06