Gränsytor och gränsskikt i in operandi Li-jon batterier

Maria Hahlin
Maria Hahlin. Foto: Camilla Thulin.

Vetenskapsrådet fattade den 23 februari 2017 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 45,9 miljoner SEK för totalt sex projektbidrag och sex etableringsbidrag för perioden 2016-2020. Projekten inleddes under 2017.

Projektbeskrivning

Maria Hahlin vid molekyl- och kondenserade materiens fysik tilldelades 3,32 miljoner i etableringsbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap under period 2016-2020 för projektet ”Gränsytor och gränsskikt i in operandi Li-jon batterier”.

Projektbeskrivning

Inom projektet ska nya mätmetoder utvecklas för att kunna studera gränsytorna mellan fasta material och vätskor i litiumjonbatterier under realistiska förhållanden. Metodutvecklingen involverar kombination av elektrokemiska mätmetoder och fotoelektronspektroskopi vid högre tryck, och innebär att de kemiska processerna i batteriet kan studeras under realtid. Metodutvecklingen kommer bidra till ny kunskap om gränsskiktens natur och funktionalitet och i slutändan bidra till utvecklandet av säkrare och stabilare batterier.