Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2021

Vetenskapsrådet fattade den 4 november 2021 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 44 160 000 SEK för perioden 2021-2025 för totalt nio projektbidrag och tre etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2021.

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2021-2025

Projektbidrag

Grundläggande fysikstudier av uppvärmning och inneslutning av energiska partiklar i fusionsreaktorförhållanden med neutrondiagnostik vid JET och MAST-U

Projekttitel: Grundläggande fysikstudier av uppvärmning och inneslutning av energiska partiklar i fusionsreaktorförhållanden med neutrondiagnostik vid JET och MAST-U
Huvudsökande: Marco Cecconello, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Medsökande: Jacob Eriksson, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 3 400 000 SEK för perioden 2022-2025

Elementupplösta studier av ultrasnabb magnetiseringsdynamik

Projekttitel: Elementupplösta studier av ultrasnabb magnetiseringsdynamik
Huvudsökande: Olof Karis, avdelningen för röntgenfysik
Beviljade medel: 3 600 000 SEK för perioden 2022-2025

Olof Charlie Karis

Mätning av charmad baryon-antibaryonasymmetri vid LHCb

Projekttitel: Mätning av charmad baryon-antibaryonasymmetri vid LHCb
Huvudsökande: Andrzej Kupsc, avdelningen för kärnfysik
Medsökande: Patrik Adlarson och Lars Eklund, avdelningen för kärnfysik
Beviljade medel: 3 440 000 SEK för perioden 2022-2025

Etableringsbidrag

Senast uppdaterad: 2023-03-27