Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2022

Vetenskapsrådet fattade den 7 november 2022 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 27 430 000 SEK för perioden 2023-2026 för totalt sex projektbidrag och ett etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2023.

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2023-2026

Projektbidrag

Ultrasnabb Magnonics

Projekttitel: Ultrasnabb Magnonics
Huvudsökande: Hermann Dürr, FREIA
Beviljade medel: 4 400 000 SEK för perioden 2023-2026

Hermann Dürr

Plasmonik med ultrafina nanopartiklar

Projekttitel: Plasmonik med ultrafina nanopartiklar
Huvudsökande: Hans Ågren, avdelningen för röntgenfysik
Beviljade medel: 4 100 000 SEK för perioden 2023-2026

Hans Ågren

Direkt detektion av de första stjärnorna

Projekttitel: Direkt detektion av de första stjärnorna
Huvudsökande: Erik Zackrisson, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: 3 995 000 SEK för perioden 2023-2026

Erik Zackrisson

Etableringsbidrag

Senast uppdaterad: 2023-03-22