Attosekundspulsgenerering vid Europeiska XFEL

Vitaliy Goryashko
Vitaliy Goryashko. Foto: Camilla Thulin.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Attosekundspulsgenerering vid Europeiska XFEL
Huvudsökande: Vitaliy Goryashko, FREIA
Beviljade medel: 3 685 000 SEK för perioden 2023-2026

Extremt korta ljuspulser är ovärderliga för forskningen om de fundamentala utmaningar vi står inför idag inom energi, läkemedel, sjukdomar och avancerade material. Genom att använda sådana korta pulser kan vi studera och kontrollera de snabbaste processerna för hur partiklar och atomer rör sig under kemiska processer och formar framtidens material. Målet med det här projektet är att ta fram nya möjligheter för att skapa och använda attosekundlånga ljuspulser (under en attosekund färdas ljus 0,0003 μm eller halvvägs förbi en syreatom). Vi kommer att använda frielektronlaserteknik och röntgenljus vid European XFEL i Hamburg för att utveckla attosekundröntgenljuslaser. Projektet bygger på det samarbete mellan Uppsala och Lund inom frielektronlaserforskning som vi byggt genom SXL-projektet (Soft X-ray Laser) för MAX IV-laboratoriet, och grupperna vid European XFEL och DESY i Hamburg.

Projektet siktar till att:

  • Utforma en undulatorlinje för attosekundspulser vid European XFEL (undulator är en kombination av magneter som placeras på acceleratorn för att skapa röntgenljus)
  • Utveckla metoder för att skapa avstämbara attosekundpulser vid en frielektronlaser
  • Samarbeta experimentellt för att mäta och analysera attosekundspulser vid European XFEL
  • Bredda det svenska engagemanget, stöttat av Vetenskapsrådet, med European XFEL för utveckling av själva ljuskällan.

Det här projektet kommer att direkt ge nya möjligheter för det svenska användarsamhället. Vårt gemensamma forskningsprojekt kommer lägga grunden för framtida utveckling för nya fundamentala genombrott inom många grenar av vetenskapen.

Senast uppdaterad: 2022-11-11