Vetenskapsrådets projektbidrag inom neutronspridning 2018

Vetenskapsrådet fattade den 1 november 2018 beslut om projektbidrag inom neutronspridning. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 3 400 000 SEK för ett projektbidrag för perioden 2019-2022.

Senast uppdaterad: 2021-06-16