Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2017

Vetenskapsrådet fattade den 31 oktober 2017 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 29 900 000 SEK för totalt sju projektbidrag och två etableringsbidrag för perioden 2017-2021. Projekten inleddes under 2018.

Projektbidrag

Från strålning till radikaler: Röntgeninducerad dynamik i fria och solvatiserade system med tunga atomer

Projekttitel: Från strålning till radikaler: Röntgeninducerad dynamik i fria och solvatiserade system med tunga atomer
Huvudsökande: Olle Björneholm, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 300 000 SEK för perioden 2017-2021

Projektbeskrivning Röntgeninducerad dynamik i fria och solvatiserade system med tunga atomer

Olle Björneholm

Etableringsbidrag

Bortom Universums Vakuumstabilitet: Toppkvarkar och Higgsbosoner vid LHC

Projekttitel: Bortom Universums Vakuumstabilitet: Toppkvarkar och Higgsbosoner vid LHC
Huvudsökande: Rebeca Gonzalez Suarez, avdelningen för högenergifysik
Beviljade medel: 3 600 000 SEK för perioden 2017-2021

Rebeca Gonzalez Suarez
Senast uppdaterad: 2023-03-24