Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2018

Vetenskapsrådet fattade den 1 november 2018 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 34 980 000 SEK för totalt sju projektbidrag och tre etableringsbidrag för perioden 2018-2022. Projekten inleddes under 2019.

Projektbidrag

Elektronstruktur tuning hos hybrid-perovskitmaterial för solceller

Projekttitel: Elektronstruktur tuning hos hybrid-perovskitmaterial för solceller
Huvudsökande: Sergei Butorin, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 456 000 SEK för perioden 2019-2022

Sergei Butorin

Studier av halid- och oxidmaterial och deras gränsskikt för optoelektronik – Atomär förståelse från avancerade röntgenbaserade spektroskopiska metoder

Projekttitel: Studier av halid- och oxidmaterial och deras gränsskikt för optoelektronik – Atomär förståelse från avancerade röntgenbaserade spektroskopiska metoder
Huvudsökande: Håkan Rensmo, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 320 000 SEK för perioden 2019-2022

Projektbeskrivning Studier av halid- och oxidmaterial och deras gränsskikt för optoelektronik – Atomär förståelse från avancerade röntgenbaserade spektroskopiska metoder

Håkan Rensmo

Etableringsbidrag

Material under extrema betingelser

Projekttitel: Material under extrema betingelser
Huvudsökande: Mahmoud Abdel-Hafiez, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 600 000 SEK för perioden 2019-2022

En enhetlig teori för antiferromagnetisk spinntronik och spinnorbitronik

Projekttitel: En enhetlig teori för antiferromagnetisk spinntronik och spinnorbitronik
Huvudsökande: Dmitry Yudin
Beviljade medel: 3 500 000 SEK för perioden 2019-2022

Senast uppdaterad: 2023-03-24