Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2019

Vetenskapsrådet fattade den 31 oktober 2019 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 40 840 000 SEK för perioden 2020-2023 för totalt nio projektbidrag och tre etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2020.

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2019-2023

Projektbidrag

De svagas betydelse

Projekttitel: De svagas betydelse
Huvudsökande: Björgvin Hjörvarsson, avdelningen för materialfysik
Beviljade medel: 3 200 000 SEK för perioden 2020-2023

Projektbeskrivning De svagas betydelse

Björgvin Hjörvarsson

Magneto-optiska metaytor

Projekttitel: Magneto-optiska metaytor
Huvudsökande: Vassilios Kapaklis, avdelningen för materialfysik
Beviljade medel: 3 400 000 SEK för perioden 2020-2023

Projektbeskrivning Magneto-optiska metaytor

Vassilios Kapaklis

Stjärnors magnetiska aktivitet: en nyckelfaktor för jordlika exoplaneters evolution, atmosfär och beboelighet

Projekttitel: Stjärnors magnetiska aktivitet: en nyckelfaktor för jordlika exoplaneters evolution, atmosfär och beboelighet
Huvudsökande: Oleg Kochukhov, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: 3 255 000 SEK för perioden 2020-2023

Projektbeskrivning Stjärnors magnetiska aktivitet: en nyckelfaktor för jordlika exoplaneters evolution, atmosfär och beboelighet

Oleg Kochukhov

Hyperonsönderfall inom BESIII och PANDA-experimenten – sällsamma nycklar till fundamentala krafter och symmetrier

Projekttitel: Hyperonsönderfall inom BESIII och PANDA-experimenten – sällsamma nycklar till fundamentala krafter och symmetrier
Huvudsökande: Karin Schönning, avdelningen för kärnfysik
Beviljade medel: 3 825 000 SEK för perioden 2020-2023

Projektbeskrivning Hyperonsönderfall inom BESIII och PANDA-experimenten – sällsamma nycklar till fundamentala krafter och symmetrier

Karin Schönning

FIXED: Fluorescens Icke-koherent eXtrem röntgenstrålning Emission och Diffraktion för bestämning av proteinstrukturer

Projekttitel: FIXED: Fluorescens Icke-koherent eXtrem röntgenstrålning Emission och Diffraktion för bestämning av proteinstrukturer
Huvudsökande: Nicusor Timneanu, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 200 000 SEK för perioden 2020-2023

Projektbeskrivning FIXED: Fluorescens Icke-koherent eXtrem röntgenstrålning Emission och Diffraktion för bestämning av proteinstrukturer

Nicusor Timneanu

Etableringsbidrag

Senast uppdaterad: 2022-09-06